Teplovzdušný balón Kuulinair je kapacitne určený pre deväť pasažierov* a tri osoby tvoria posádku Kuulinair (pilot, kuchár a stevard).

*Deväť dospelých pasažierov, v prípade detí sa počet individuálne upraví.

Menu